goed in je lijf, beter in je levenLichaamsgerichte  Psychotherapie volgens Pat Ogden                    Sensorimotor Psychotherapie (SP)

Taal van het lichaam 

Ieder mens is te herkennen aan een eigen houding en manier van bewegen. Familiaire en erfelijke eigenschappen zijn zichtbaar in onze houding en manier van bewegen. Daarnaast is ook nog iets anders zichtbaar. Als je van jongs af ervaren hebt dat je welkom bent sta je heel anders in het leven dan als je van jongs af aan geleerd hebt dat je ongewenst bent.  Dit soort ervaringen worden zichtbaar in het lichaam, je lichaam laat zien hoe je over jezelf en de wereld denkt.  

   
Lichaamsgerichte therapie

Door houding, lichaam, gebaren en manier van bewegen als uitgangspunt te nemen komt deze therapie voorbij het niveau van praten, en kun je op een diepere laag contact maken met  jezelf. Het lichaam wordt dan een hulpmiddel om jezelf te onderzoeken en kan een grote hulp worden bij veranderingsprocessen.   
   
Trauma

Daarnaast kan  de sensomotorische psychotherapie goed ingezet worden bij trauma.  Bij traumatische ervaringen, als je iets ergs meemaakt, komt het lichaam in een stress, in een overlevingsreactie. Het kan zijn dat het lichaam in deze overlevingsreactie blijft staan tot lang na het traumamoment. Dit kan leiden tot klachten als gespannenheid, altijd alert, slecht slapen, overprikkeld zijn, vermoeidheid. In de traumabehandeling van deze methode is behandeling van het lichaam het uitgangspunt en zijn een aantal manieren ontwikkeld om het lichaam tot rust te laten komen, uit de geactiveerde stand te laten komen.  
   
Mindfulness
SP maakt gebruik van op mindfulness gebaseerde technieken. 

Mindfulness brengt je in de directe ervaring, het maakt je bewust van wat je op het moment zelf voelt, denkt, wat erin je lichaam gebeurt. Daardoor kun je bewust gaan ervaren wat op andere momenten onbewust blijft. Ook al gaat het over gebeurtenissen uit het verleden,  de manier hoe je nu reageert is ingang voor de therapie,... en voor verandering.