goed in je lijf, beter in je leven


Fysiotherapie                                                                                                                                                   In 1996 heb ik mijn studie fysiotherapie afgerond. In de fysiotherapie zijn met name psychosomatiek en antroposofische fysiotherapie mijn specialismen. 

Voormalig boerin

Mijn beroepsleven ben ik begonnen in de landbouw. Ik heb de school voor biologisch dynamische landbouw gedaan en heb daarna 7 jaar als boerin gewerkt. Op een gegeven moment heb ik het werken op het land en met de koeien ingeruild voor het werken met mensen. 
   
Lichaamsgerichte psychotherapie                                                                                                  
In 2007 ben ik gestart met  scholing in de lichaamsgerichte psychotherapie.  In eerste instantie bij Bodynamics, en in 2011 ben ik overgestapt naar de sensomotorische psychotherapie van Pat Ogden. Die methode heb ik de laatste jaren steeds meer geïntegreerd in mijn praktijk. In 2018 heb ik deze opleiding afgerond en ben ik daarin gecertificeerd.  
   
De rode draad 
in mijn beroepsleven is het vertrouwen in de natuur en natuurlijke processen.  Een plant doorloopt heel vanzelfsprekend een proces waarbij er een logische opeenvolging is van verschillende fases;  van zaadontkieming tot groei, bloei en weer zaadvorming.  Ook de mens kent een min of meer vanzelfsprekende ontwikkeling, zowel fysiek als op zielegebied.  De omstandigheden moeten echter wel zo zijn dat zo’n proces plaats kan vinden. Ik wil graag werken aan de voorwaarden zodat bij mensen een optimale natuurlijke ontwikkeling kan plaatsvinden.      In de sensomotorische therapie heb ik een methode gevonden die daarop aansluit. De therapie richt zich erop om barrieres en belemmeringen voor een natuurlijke ontwikkeling weg te nemen.